Ako pracovať s e-kurzami

V tomto článku sa dozviete ako si zjednodušiť prácu s e-kurzami na OfficeKurzy.sk. V lekciách sa môžete stretnúť s rôznymi prvkami a možnosti, ktoré by mali uľahčiť prezeranie lekcií.

Na stránke konkrétneho kurzu sa zobrazí prehľad, v ktorom sú základné informácie. Prehľad sa dá prepnúť na Osnovy, kde sú zobrazené jednotlivé lekcie usporiadané v sekciách. Kliknutím na lekciu z osnov sa zmení zobrazenie, v ktorom sa už dajú študovať e-kurzy. V ľavej časti zobrazenia sa dajú meniť lekcie a v pravej sa zobrazí zvolená lekcia. Zobrazenie lekcie sa dá zrušiť pomocou X vpravo hore nad zvislým posuvníkom (Obrázok 1).

Zrušenie zobrazenia e-kurzu na stránke OfficeKurzy.sk
Obrázok 1 Zrušenie zobrazenia

Na monitoroch s nižším rozlíšením, alebo pri zmenšenom okne je možné skryť zoznam lekcií aby sme získali viac priestoru na samotnú lekciu. Kliknúť treba na šipku v ľavom hornom rohu (Obrázok 2). Pri zobrazení na mobilných telefónoch je zoznam lekcií automaticky skrytý a pre výber inej lekcie je nutné zoznam vyvolať pomocou tlačidla.

Skrytie zoznamu lekcií
Obrázok 2 Skrytie zoznamu lekcií

Vyhradiť ešte viac miesta pre obsah lekcie môžeme pomocou tlačidla na obrázku 3. Získame tým ešte viac miesta na šírku a niektoré obrázky sa môžu zobraziť v lepšej kvalite.

Zväčšenie šírky kurzu na OffceKurzy.sk
Obrázok 3 Viac miesta pre lekciu

Prvky v lekciách

V niektorých lekciách sa môžu vyskytovať rozbalovacie boxy. Na štúdium nie je nutné im venovať pozornosť, môžu však obsahovať zaujímavosti, úlohy na lepšie precvičenie témy, alebo doplňujúce informácie. Príklad zaujímavosti a informácie:

Zaujímavosť alebo informácia

Tu môžete nájsť doplňujúce informácie, ktoré niesu nutné pre zvládnutie lekcie, môžu však viesť k lepšiemu pochopeniu problematiky.

Príklad úlohy:

Úloha
V takýchto rozbalovacích boxoch nájdete úlohy k téme. Nie je nutné sa im venovať.

Pri rôznych témach v lekciách sa môžu vyskytovať rôzne postupy, ako dosiahnuť ten istý cieľ. Preto sa môžete stretnúť s boxom, v ktorom je popísaných viacero postupov. Zobrazený a označený ako Postup 1 bude ten, ktorý autor e-kurzu používa najčastejšie, alebo ho považuje za najpraktickejší. Ani tu nie je nutné pozrieť si všetky postupy, čitateľ si môže pozrieť prvý odporúčaný alebo vybrať si pre neho najvhodnejší.

Príklad rôznych postupov ako sa dostať na úvodnú stránku OfficeKurzy.sk:

Postup 1Postup 2Postup 3

Do prehliadača v adresnom riadku zadáme officekurzy.sk a potvrdíme napríklad klávesou Enter.

Klikneme na odkaz, ktorý smeruje na stránku:
OfficeKurzy.sk

Ak máme stránku pridanú v záložkách (Ctrl + D v prehliadači), stačí použiť uvedenú záložku.

Údaje na skopírovanie

Pri niektorých úlohách alebo lekciách kde sa pracuje s väčším počtom údajov alebo je rozsiahlejší text sa môže nahádzať rozbaľovací box s obsahom na skopírovanie. Čitateľ si prostredníctvom neho môže skopírovať údaje do programu aby ich nemusel pracne zadávať. Príklad boxu:

Vzorové údaje na skopírovanie

Č. faktúryDátumPobočkaTypSuma
2017036914.03.2017KošiceSlužba377,3
2017069017.06.2017KošiceTovar672,77
2017017004.01.2017ŽilinaTovar128,83
2017018323.01.2017BratislavaSlužba796,54
2017077507.07.2017BratislavaSlužba479,62
2017117505.11.2017ŽilinaTovar875,4
2017017911.01.2017BratislavaSlužba100,62
2017074603.07.2017KošiceTovar744,2
2017047319.04.2017KošiceSlužba238,2
2017088212.08.2017BratislavaTovar669,01
2017088927.08.2017BratislavaSlužba707,93
2017067008.06.2017KošiceTovar132,45
2017046715.04.2017ŽilinaTovar317,02
2017078510.07.2017BratislavaSlužba658,62
2017033202.03.2017KošiceTovar888,56

Údaje stačí skopírovať z rozbalenej časti boxu a v programe, ktorého sa lekcia týka prilepiť. Pri vkladaní obsahu do programu je prilepiť len text, aby sa nekopírovalo aj formátovanie.

Poznámky autora

Postupne budú zverejňované len kompletné lekcie. Niekedy sa však môžete stretnúť s textom, ktorý je tučný a červený. Slúži ako poznámka pre autora čo má byť časom doplnené. Napríklad lekcia “Základy tvorby grafov” môže byť zverejnená, keď bude kompletná, ale autor chce časom doplniť aj odkaz na lekciu “pokročilé možnosti grafov”. Poznámka je len pripomienkou aby sa daná časť doplnila, keď to bude aktuálne.

Vytvorenie konta

Momentálne nie je nutné si vytvárať konto na prístup k e-kurzom. Jediná výhoda spočíva, len v označovaní naštudovaných lekcií a užívateľ získa lepší prehľad, ktorým témam sa už venoval. Momentálne nie je registrácia povolená.

Zdroje:

Autor ilustračnej fotografie: unsplash-logoEugen Str
Zdieľať