Excel 1 – základy

Excel 1 – základy

Kde nájdem Excel

V lekcii nájdete rôzne spôsoby ako sa dopracovať k programu MS Excel a ako vytvoriť vhodné odkazy. Tieto postupy fungujú aj pre akýkoľvek iný program v ponuke Štart.

Vyhľadanie Excelu v ponuke Štart

Kliknete na tlačidlo Štart v ľavom spodnom rohu. V ponuke všetkých programov sa nachádza Excel 2016. Staršie verzie Excelu môžu byť zbalené v priečinku Microsoft Office (MS Office).

Vo verziách windows 7, 8 a 10 sa dá vyhľadať konkrétny program kliknutím na tlačidlo Štart a písaním názvu programu. Pravdepodobne ešte pred vyplnením celého názvu programu sa zobrazí vyhľadávaný program a stačí naňho kliknúť.

Ďalší spôsob je stlačiť klávesovú skratku Win + R a do zobrazeného okna napísať Excel následne potvrdiť Enterom. Klávesa Win sa nachádza v ľavej časti klávesnice medzi Ctrl a Alt, štandardne je na nej zobrazené logo Windowsu.

Vytvorenie odkazu na pracovnej ploche

Najskôr nájdeme Excel v ponuke Štart, klikneme na ikonku Excelu pravým tlačidlom a z kontextovej ponuky vyberieme Otvoriť umiestnenie súboru. Možno bude potrebné ešte otvoriť možnosť Ďalšie aby sme sa dostali k tlačidlu Otvoriť umiestnenie súboru. Otvorí sa priečinok s programami v ponuke štart a označeným odkazom na Excel. Klikneme na odkaz Excelu pravým tlačidlom a z ďalšej kontextovej ponuky vyberieme Odoslať kam a zvolíme možnosť Pracovná plocha – vytvoriť odkaz.

Pripnutie na obrazovku Štart

V operačnom systéme Windows 10 sa v ponuke Štart nachádza zoznam všetkých programov a napravo od neho máme časť, na ktorej môžeme organizovať zoznamy programov. Jednotlivé programy sú zobrazené formou dlaždičiek a môžu mať živý obsah, tzn. zobrazujú rôzne informácie, ktoré sa časom aktualizujú aj keď sme program dlho nepoužili. Nižšie je uvedené ako vytvoríme dlaždicu Excelu v ponuke Štart.

Nájdeme Excel v ponuke Štart, klikneme na ikonku Excelu pravým tlačidlom a z kontextovej ponuky vyberieme Pripnúť na obrazovku Štart.

Pripnutie na Panel úloh

Panel úloh je vo Windowse zobrazený väčšinou v ľavej spodnej časti obrazovky (môže byť premiestnený). Nájdeme na ňom tlačidlo Štart a zoznam spustených prípadne pripnutých programov. Pripnuté programy sa nachádzajú na panely úloh aj keď niesu spustené a dajú sa spustiť z tohto miesta. Nižšie je uvedené ako pridáme Excel na panel úloh.

Spustíme Excel, následne klikneme pravým tlačidlom na odkaz okna na Panely úloh a z ponuky vyberieme Pripnúť na panel úloh.

Zdieľať