Excel 1 – základy

Excel 1 – základy

Orámovanie

Často potrebujeme údaje vytlačiť, lenže MS Excel nevytvára automaticky orámovanie, ktoré by nám pomohlo vizuálne oddeliť napríklad hlavičku od údajov, jednotlivé záznamy alebo stĺpce. Pokiaľ pracujeme s údajmi v Exceli tak vidíme, že stĺpce a riadky sú oddelené sivými čiarami (obrázok 1). Tieto čiary sa však štandardne netlačia (je možné nastaviť ich tlač) a nevieme ich zmeniť na iný typ čiary. Môžeme ich považovať za informatívne a lepšie sa pomocou nich orientujeme v údajoch.

Časť pracovného priestoru s čiarami, ktoré sa netlačia v MS Excel
Obrázok 1 Čiary oddeľujúce stĺpce a riadky

Excel ponúka vytvorenie vlastného orámovania, ktoré sa aj vytlačí. Tlačidlo na prácu s orámovaním sa nachádza na karte Domov v skupine príkazov Písmo a je zvýraznený na obrázku 2.

Zvýraznený príkaz s ponukou na orámovanie v MS Excel
Obrázok 2 Tlačidlo s ponukou na orámovanie

Po kliknutí na Tlačidlo sa zobrazí ponuka na obrázku 3. Celú ponuku by sme mohli rozdeliť na 3 časti, z ktorých každá ponúka trochu iný spôsob orámovania a v tejto lekcii si ukážeme všetky.

Ponuka orámovanie v MS Excel
Obrázok 3 Ponuka orámovanie

Orámovanie rýchlymi voľbami

Najrýchlejším spôsobom ako orámovať oblasť je použitie rýchlych volieb v ponuke na obrázku 3. Najskôr je nutné označiť oblasť, s ktorou chceme pracovať a následne vyberieme typ orámovania (obrázok 4). Všetky príkazy majú v ľavej časti ikonku, ktorá slúži ako ukážka. Použitím príkazu “Dolné orámovanie” by sme vo vyznačenej oblasti vytvorili len tenkú čiaru na spodnej hrane vyznačenej oblasti. Ďalšími 3 príkazmi v poradí vieme nastaviť horné, ľavé a pravé orámovanie. Príkaz “Vonkajšie orámovanie” vytvorí orámovanie tenkou čiarou na všetkých hranách vyznačenej oblasti, tzn. ten istý význam ako použitie prvých 4 príkazov. Pri tomto spôsobe orámovania sa dosť komplikovane mení farba a typ čiary, ideálny je na rýchle a jednoduché orámovania.

Informácia

Ak chceme zmeniť farbu orámovania ukážeme na možnosť (obrázok 3)
Príkaz na zmenu farby čiary v MS Excel
zobrazí sa ponuka s paletou farieb a vyberieme požadovanú farbu. Pre zmenu typu čiary ukážeme na možnosť (obrázok 3)
Príkaz na zmenu štýlu čiary v MS Excel
zobrazí sa ponuka s rôznymi typmi čiar a vyberieme požadovanú čiaru.

V obidvoch prípadoch nám Excel zmení kurzor na ceruzku
Kurzor kreslenia orámovania v MS Excel
tento spôsob orámovania bude objasnený nižšie v lekcii. Teraz sa ho môžeme zbaviť klávesou Esc a pokračovať v orámovaní pomocou rýchlych volieb. Zmena typu čiary sa nepreukáže pri všetkých príkazoch orámovania, iba pre: Dolné, Horné, Ľavé a Pravé orámovanie, Všetky orámovania a Vonkajšie orámovania (obrázok 4). Zmena farby písma sa vzťahuje ku všetkým príkazom na obrázku 4.

Časť ponuky orámovania s rýchlymi voľbami v MS Excel
Obrázok 4 Rýchle voľby orámovania

Príklady použitia vybraných príkazov:

Príklad 1Príklad 2Príklad 3Príklad 4

Príklad orámovania 1 v MS Excel

Príklad na orámovanie 2 v MS Excel

Príklad orámovania 3 v MS Excel

Príklad orámovania 4 v MS Excel

Jednotlivé príkazy sa môžu kombinovať a vytvárať ľubovoľné orámovania.

Kreslenie orámovania

Druhým spôsobom orámovania je kreslenie orámovania. Výhoda je, že užívateľ si môže nastaviť ľubovoľný typ čiary a zvoliť ľubovoľnú čiaru. Týmto spôsobom sa ťažko vytvára orámovanie pre veľké oblasti. Nie je nutné dopredu označovať oblasť, s ktorou chceme pracovať. Pre kreslenie orámovania budeme potrebovať 2. časť z ponuky na obrázku 3, ktorá je zobrazená na obrázku 5.


Obrázok 5 Ponuka Kreslenie orámovania

Ešte pred samotným kreslením orámovania je vhodné si najskôr zvoliť farbu čiary a štýl čiary pomocou posledných 2 možností z obrázka 5. Pri farbe máme možnosť vybrať vhodnú farbu z palety farieb a pri štýle čiary typ čiary. Po výbere Excel automaticky zapne kreslenie. Orámovanie môžeme kresliť držaním ľavého tlačidla na myške. Počas držania tlačidla sa vytvára obdĺžnik a po pustení sa definitívne vytvorí orámovanie. Excel pomocou kurzora myšky napovedá kedy môžeme kresliť a odlišuje 2 typy:

 • Prvý typ vypadá ako ceruzka
  Kurzor kreslenia orámovania v MS Excel
  a umožňuje vykreslovať vonkajšie orámovanie
 • V druhom type sa k ceruzke pridá mriežka
  Kurzor kreslenia mriežky v MS Excel

Klávesou Esc môžeme zrušiť kreslenie orámovania.

Príkazom “Nakresliť orámovanie” zapneme kreslenie vonkajšieho orámovania a príkazom “Nakresliť mriežku orámovania” zapneme kreslenie vonkajšieho aj vnútorného orámovania. Držaním klávesy Ctrl zmeníme význam uvedených príkazov, tzn. vonkajšie orámovanie na kompletné a naopak.

Orámovanie prostredníctvom okna Formát bunky

Tento spôsob nám ponúka relatívne rýchle orámovanie a ponúka všetky možnosti. Ešte predtým ako sa dostaneme k orámovaniu prostredníctvom okna Formát bunky musíme vyznačiť oblasť, s ktorou chceme pracovať. Dostať sa k oknu formát bunky môžeme 2 cestami:

 • Kliknutím na príkaz “Ďalšie orámovania…” z ponuky na obrázku 3.
 • Kliknutím pravým tlačidlom myšky na vyznačenú oblasť, s ktorou chceme pracovať a výberom “Formátovať bunky…” zo zobrazenej kontextovej ponuky.

Malo by sa nám zobraziť okno ako na obrázku 6.

Okno Formát bunky a záložka Orámovanie v MS Excel
Obrázok 6 Okno Formát buniek a záložka Orámovanie

V ľavej časti okna vidíme typy čiar a výber farby. Najskôr je nutné si vybrať správnu čiaru a farbu, následne môžeme určiť kde ju chceme zobraziť. Bez 2. kroku by nedošlo k žiadnej zmene po odklepnutí OK.

Zvolenú čiaru umiestňujeme pomocou príkazov rozmiestnených naľavo a pod ukážkou orámovania (obrázok 7). Ukážka orámovania sa štandardne skladá zo 4 vzorových buniek. Príkazmi
Príkazy na vonkajšie orámovanie v MS Excel
vytvárame vonkajšie orámovanie, každú hranu si môžeme nastaviť samostatne. Príkazy
Príkazy na vnútorné orámovanie v MS Excel
vkladajú vnútorné vodorovné a zvislé orámovanie. V ukážke sa zobrazí len jedna čiara pre vnútorné vodorovné orámovanie, nastavenie sa však uplatní pre všetky vodorovné zvislé čiary v označenej oblasti. Rovnaký princíp sa uplatňuje aj pre zvislé orámovanie. Príkazy
Príkazy na diagonálne orámovanie v MS Excel
umožňujú vytvárať diagonálne orámovanie.

Ukážka orámovania v okne Formát bunky v MS Excel
Obrázok 7 Ukážka orámovania

Po nastavení uplatníme orámovanie z ukážky na vyznačenú oblasť potvrdením OK, ak chceme ponechať pôvodné nastavenia, klikneme na Zrušiť.

Nad ukážkou orámovania sa nachádzajú aj preddefinované orámovania (obrázok 8), ktoré sú kombináciou viacerých príkazov pri ukážke orámovania. Pre celkové vonkajšie orámovanie teda nie je nutné použiť 4 príkazy z obrázka 7, ale len 1 z obrázka 8.

Preddefinované orámovania v MS Excel
Obrázok 8 Preddefinované orámovania

Nižšie sú úlohy orámovania a formátovania na tabuľkách, ktoré boli vytvorené v predchádzajúcej lekcii Tvorba tabuliek.

Úloha 1

Vytvorte podobnú tabuľku ako na obrázku. Údaje do tabuľky sú prístupné pod úlohou na skopírovanie. V tabuľke je potrebné:

 • upraviť hlavičku tabuľky
 • vytvoriť orámovanie tabuľky

Tabuľka k úlohe 1

Údaje na skopírovanie k úlohe 1
Č. faktúryDátumPobočkaTypSuma
2017036914.03.2017KošiceSlužba377,3
2017069017.06.2017KošiceTovar672,77
2017017004.01.2017ŽilinaTovar128,83
2017018323.01.2017BratislavaSlužba796,54
2017077507.07.2017BratislavaSlužba479,62
2017117505.11.2017ŽilinaTovar875,4
2017017911.01.2017BratislavaSlužba100,62
2017074603.07.2017KošiceTovar744,2
2017047319.04.2017KošiceSlužba238,2
2017088212.08.2017BratislavaTovar669,01
2017088927.08.2017BratislavaSlužba707,93
2017067008.06.2017KošiceTovar132,45
2017046715.04.2017ŽilinaTovar317,02
2017078510.07.2017BratislavaSlužba658,62
2017033202.03.2017KošiceTovar888,56
Úloha 2

Vytvorte podobnú tabuľku ako na obrázku. Časť tabuľky je prístupná pod úlohou na skopírovanie. V tabuľke je potrebné:

 • výpočet pre celkové tržby
 • výpočet pre celkovú tržbu za všetky roky
 • upraviť formát čísiel
 • upraviť hlavičku tabuľky
 • vytvoriť orámovanie

Tabuľka pre 2. úlohu v MS Excel

Údaje na skopírovanie k úlohe 2
RokPobočkyTržby
SlovenskoČeskoV sezóneMimo sezónyCelkovo
2015310352478245748
201658574621274854
2017614845774417550

 

Zdieľať