Excel 1 – základy

Excel 1 – základy

Vkladanie riadkov a stĺpcov

Po dokončení niektorých tabuliek si môžeme všimnúť, že nám v nich chýba riadok alebo stĺpec. Excel nám umožňuje vložiť nový riadok (stĺpec) na ľubovoľné miesto. Vloženie môžeme spraviť nasledovnými postupmi:

Postup 1Postup 2Postup 3
 1. Klikneme pravým tlačidlom na myške na názov stĺpca (riadka), pred ktorý chceme vložiť nový stĺpec (riadok).
  Vzorová tabuľka v MS Excel
 2. Z kontextovej ponuky vyberieme Vložiť.

Nový stĺpec sa vloží naľavo od stĺpca, na ktorý sme klikli pravým tlačidlom, takto vieme vložiť stĺpec aj pred stĺpec A. Nový riadok sa vloží pred ten, na ktorý sme klikli pravým tlačidlom, tzn. vieme ho vložiť pred prvý.

 1. Označíme bunku, nad ktorou chceme vložiť nový riadok prípadne, od ktorej chceme naľavo vytvoriť nový stĺpec.
 2. Vyberieme na karte Domov príkaz vložiť (šípka) a zvolíme Vložiť riadky hárka alebo Vložiť stĺpce hárka.
  Vloženie riadku alebo stĺpca na karte Domov MS Excel
 1. Označíme celý stĺpec (riadok), pred ktorý chceme vložiť nový stĺpec (riadok).
 2. Použijeme klávesovú skratku Ctrl + + (Držíme Ctrl a použijeme + na numerickej klávesnici).

Ak by sme neoznačili celý stĺpec alebo riadok, tak sa zobrazí okno Vložiť a v ňom musíme dodatočne určiť čo chceme vykonať.

Nemusíme vyznačovať len jeden riadok, stĺpec prípadne bunku. Označením viacerých stĺpcov (riadkov) môžeme vkladať väčšie množstvo stĺpcov (riadkov).

Odstránenie riadkov a stĺpcov

Riadok alebo stĺpec odstránime kliknutím pravého tlačidla myšky na názov stĺpca (riadka) (obrázok 1) a výberom príkazu z kontextovej ponuky Odstrániť.

Vzorová tabuľka v MS Excel
Obrázok 1 Názvy riadku a stĺpca

Označením väčšieho počtu celých stĺpcov (riadkov) vymažeme všetky označené stĺpce (riadky).

Výber formátovania

Po vložení stĺpca (riadku) sa zobrazí príkaz Možnosti vloženia
Príkaz Možnosti vkladania v MS Excel
na obrázku 2 pri názve stĺpca (riadku), ktorým môžeme dodatočne zmeniť formátovanie. Nový riadok má modrú výplň, pretože si prevzal formát z riadka umiestneného nad ním.

Umiestnenie príkazu Možnosti Vkladania v MS Excel
Obrázok 2 Príkaz Možnosti vkladania pod novým riadkom

Kliknutím sa zobrazí nasledovná ponuka
Ponuka príkazu Možnosti vkladania v MS Excel
, z ktorej môžeme zvoliť Rovnaký formát ako dole a riadok by mal mať rovnaký formát ako ďalšie záznamy v tabuľke. Rovnako to funguje aj so stĺpcami, len sa nám zobrazí ponuka
Ponuka príkazu Možnosti vkladania pre stĺpec v MS Excel

Vkladanie buniek

Vkladanie riadkov a stĺpcov ovplyvňuje celý hárok a nie len viditeľnú časť. Pokiaľ by boli na hárku 2 tabuľky pod sebou pridaním stĺpca ovplyvníme obidve súčasne a to iste platí pre tabuľky umiestnené vedľa seba pri vkladaní riadkov. Okrem celých stĺpcov a riadkov môžeme vkladať aj bunky a záleží na nás či existujúce posunieme smerom dole alebo doprava. Na obrázku 3 máme 2 tabuľky pod sebou, nový stĺpec však chceme vložiť len do 2. tabuľky medzi stĺpce Pobočka a Typ:

 1. Označíme oblasť E11:E18
 2. Klikneme pravým tlačidlom myšky na označenú oblasť a z kontextovej ponuky vyberieme Vložiť…
 3. V okne Vložiť zvolíme Posunúť bunky doprava potvrdíme OK.
  Okno vložiť v MS Excel

Dve vzorové tabuľky pod sebou v MS Excel
Obrázok 3 Vzorové tabuľky

Označené bunky sa posunuli doprava a na ich mieste vznikli nové. Tento postup tiež nemusí vyhovovať vždy a ak by sme mali ďalšiu tabuľku napravo od tej, do ktorej vkladáme bunky, môže dôjsť k posunu medzi riadkami v 3 tabuľke. Po vložení riadku, stĺpca alebo buniek je vhodné skontrolovať či táto operácia nemala neželaný vplyv na iné údaje v hárku.

Zdieľať